top of page
strook_blauw-2_edited.png
strook_donkerblauw_edited_edited.png

PARTNERS

strook_oranje_edited_edited_edited.png
Zuiderzee in Beeld - films en verhalen is ontstaan in samenwerking met waterschappen, met bedrijven en organisaties die zich inzetten voor het behoud en de vernieuwing van de Afsluitdijk, en met musea en erfgoedorganisaties die aandacht besteden aan de geschiedenis én de toekomst van het IJsselmeer.
Ronde vorm
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt elke dag aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen zij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

Ronde vorm
Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt in een gebied waar ruim 1,3 miljoen mensen wonen. Ons gebied ligt in de provincies Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje van Zuid-Holland.
In dit gebied zorgen we voor veilige dijken beschermen we de inwoners van ons waterschap tegen het water. Ook zorgen we dat het water schoon is en blijft. En dat er precies genoeg water is voor wonen, werken en recreatie. Want niet iedereen heeft dezelfde wensen en behoeften. Daar houden we rekening mee.

Ronde vorm
Levvel

De bouwcombinatie Levvel bestaat uit BAM, Van Oord en Rebel.

Ronde vorm
Afsluitdijk

DNA (de Nieuwe Afsluitdijk) en Rijkswaterstaat

Ronde vorm
Prins Bernhard Cultuurfonds

Zuiderzee in Beeld krijgt ondersteuning van de provinciale afdelingen van Prins Bernhard Cultuurfonds in de provincies Noord-Holland, Fryslân en Flevoland.

Ronde vorm
Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het IJsselmeer-gebied. De thema’s water, ambachten en gemeenschappen staan hierbij centraal. Het buitenmuseum met zijn historische gebouwen en het binnenmuseum met zijn thematische tentoonstellingen brengen samen dit verhaal in beeld. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.

strook_donkerblauw_edited.png
bottom of page